X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
پارسی اندیشان
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است.


بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 27 تیر‌ماه سال 1389

دلایل ادامه اهمال کاری وتنبلی

 

ریشه اهمال کاری وتنبلی کردن را می توان در خود فریبی وفرارازقبول مسئولیت دانست در  اینجا مهمترین بازده های مسامحه کاری را ذکر می کنیم.

1-تعویق هرامر به شما امکان می دهد تا از فعالیتهای ناخوشایند فرار کنید.

2-ازراه خود فریبی می توانید احساس آرامش کنید.

3-تا زمانی که به تعلل ورزی خویش ادامه می دهیدمی توانیدپیوسته همانگونه که هستید باقی بمانید .

4-با احساس ملال ، کسی یاچیزی را موجب اندوه خوددانسته وسرزنشش می کنید . تا مسئولیت را از دوش خود بردارید ومتوجه امر کسالت آور بیرونی کنید.

5-باانتظاربهترشدن اوضاع می توانید بنشینید و دنیا رابه خاطراندوه خودسرزنش کنید امااوضاع هیچگاه به نفع شماتغییرنمی کند،این یک شیوه عالی برای اجتناب از کارکردن است .

6-با دوری گزیدن از فعالیتهایی که مستلزم مخاطره است برای همیشه از احتمال شکست دوری می کنید.

7-آرزومیکنیدکه خواسته هایتان خودبه خودبرآورده شوند.

8- ابراز همدردی دیگران ودلسوزی شخص خودتان را جلب می کنید تا به خاطر احساس اضطراب شما که ناشی از انجام ندادن کارهایی است که نتواسته اید بکنید همواره دلسوزتان باشند .

9-با اجتناب ازکار میتوانید از موفقیت فرار کنیددرنتیجه ازاحساس آدم خوب ولایق بودن وپذیرش بلکه مسئولیتهایی که موفقیت به همراه داردنیزاحترازخواهید کرد.
طبقه بندی:
ارسال توسط یاسرمولوی


آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

بزرگترین گروه ریاضی